Wat is de MR?

MR staat voor Medezeggenschapsraad. Elke school heeft een MR waarin ouders

(oudergeleding) en leerkrachten (personeelsgeleding) meepraten over schoolbeleid. De MR geeft advies en moet instemming verlenen als de school beleid wil veranderen. Daarnaast heeft de MR ook een controlerende functie. Zo worden bijvoorbeeld ook de begroting en het formatieplan besproken. Eigenlijk kun je wel stellen dat de MR gaat over het hele reilen en zeilen op de school. De MR vergadert ongeveer 7 keer per schooljaar. U bent overigens van harte uitgenodigd een vergadering bij te wonen. De vergaderingen zijn openbaar. Vergaderdata worden aangekondigd in de nieuwsbrief.

Leden MR:

Ouders:
Esther Vriens (voorzitter), Jos Hoefnagels, Nanette van Beers

Teamleden:
Jamy Meeusen, Marscha Kuijpers, Joyce Mestrum

Voor meer info bel direct:

013 711 24 11

 

Activiteiten

Ga direct naar onze jaarkalender >>