Kosten

De ouderbijdrage wordt gebruikt om activiteiten te bekostigen, die niet betaald kunnen worden uit gelden die het Rijk aan de school beschikbaar stelt. De activiteiten worden door de Ouderraad in samenwerking met het team georganiseerd.

 

Meer informatie? Bel met

013 711 24 11