Kosten

De ouderbijdrage wordt gebruikt om activiteiten te bekostigen, die niet betaald kunnen worden uit gelden die het Rijk aan de school beschikbaar stelt. De activiteiten worden door de Ouderraad in samenwerking met het team georganiseerd.

Hieronder kunt u de regeling voor de Ouderbijdrage schooljaar 2019-2020 downloaden.

Regeling downloaden

Meer informatie? Bel met

013 711 24 11