MR

MR staat voor Medezeggenschapsraad. Elke school heeft een MR waarin ouders (oudergeleding) en leerkrachten (personeelsgeleding) meepraten over schoolbeleid. De MR geeft advies en moet instemming verlenen als de school beleid wil veranderen.
Daarnaast heeft de MR een controlerende functie. Zo bespreekt de MR de begroting en het formatieplan. Eigenlijk kun je stellen dat de MR gaat over het hele reilen en zeilen op de school.

De MR vergadert ongeveer 7 keer per schooljaar. U bent overigens van harte welkom om een vergadering bij te wonen, want de vergaderingen zijn openbaar. De vergaderdata worden aangekondigd in de nieuwsbrief.

Leden MR

Ouders: 
Wiljon Brouwers (voorzitter), Nanette van Beers en Jan de Laat

Teamleden:
Anne Rasenberg, Chantal van Dommelen en Erica Oerlemans

Meer informatie? Bel met

013 711 24 11