Ouderraad

De oudervereniging van BS De Vonder is opgericht voor alle ouders met kinderen op onze basisschool met als doel de samenwerking tussen de school en de ouders te verbeteren. Het bestuur van de oudervereniging noemt men de Ouderraad (OR), deze bestaat uit tenminste 9 en ten hoogste 13 leden. De OR kiest uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Zij vormen het dagelijks bestuur. Er wordt naar gestreefd om uit elk leerjaar één ouder zitting te laten nemen in de OR. Momenteel bestaat de OR uit 12 enthousiaste ouders. 

De OR organiseert in samenspraak met de school activiteiten voor de leerlingen, of maakt het mogelijk dat de school die organiseert door sponsoring vanuit de ouderbijdragen. De OR draagt zorg voor het innen en de besteding van de ouderbijdrage. Daarnaast ondersteunt de OR de groepsouders in hun rol als schakel tussen de groepsleerkracht en de ouders/verzorgers bij zaken van organisatorische aard. Tevens onderhoudt de ouderraad contact met het schoolteam en de medezeggenschapsraad. 

OR-leden 

 Ilse Van Herck Ilse van Herck
voorzitter, coördinator ouderavonden, werkgroep kerst 
 Sandy De Rooij Sandy de Rooij
secretaris, notulist, werkgroep carnaval, werkgroep schoolreisje 
 Maudy Van Laarhoven Maudy van Laarhoven
penningmeester, coördinator publiciteit (geschreven pers), 
coördinator veiligheid 
 Maaike Van Dam Maaike van Dam, coördinator kledinginzameling, 
werkgroep carnaval, werkgroep schoolreisje
 Angela Van Vugt Angela van Vugt, coördinator groepsouders, werkgroep pasen
 Danny Vd Meijdenberg Danny vd Meijdenberg, coördinator luizencontrole, 
coördinator publiciteit (MTV), werkgroep schoolfotograaf 
 Claudia Vd Eijnden Claudia van den Eijnden, werkgroep schoolfotograaf, 
werkgroep pasen
 Jeanine De Laat Jeanine de Laat, werkgroep versieren, 
werkgroep Sinterklaas, werkgroep pasen 
 Heidy Verstijnen Heidy Verstijnen, werkgroep versieren, werkgroep Kerst 
Gisela Van Rijsewijk Gisela van Rijsewijk
   

Vanuit school

  • Helga Hehemann (leerkracht)
  • Robb Udo (directie)

Activiteiten

Aan het begin van ieder schooljaar worden de OR-leden ingedeeld in diverse werkgroepen. Iedere werkgroep heeft als doel een activiteit te organiseren in nauwe samenwerking met de school. Dit betreft grotendeels jaarlijks terugkerende activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen, Schoolfotograaf, Schoolreis/Vonderdag.
Daarnaast kan de OR door de school gevraagd worden voor organisatie of assistentie bij overige activiteiten zoals de open dag en de algemene ouderavond.

Groepsouders

De OR is verantwoordelijk voor de aanstelling en ondersteuning van de groepsouders. De groepsouders fungeren als schakel tussen de groepsleerkracht en de ouders/verzorgers van de kinderen bij zaken van organisatorische aard. Denk hierbij aan hulpouders bij knutselactiviteiten, herfstwandeling, auto’s bij uitstapjes, maar ook een zelfgemaakt cadeau van de groep bij verjaardagen en afscheid van de leerkracht. In principe wordt gestreefd naar 2 groepsouders per groep.In ieder oneven jaar wordt een oproep geplaatst voor nieuwe groepsouders en worden de groepsouders opnieuw aangewezen. Bij de groepen 1/2 en 3 zal dit jaarlijks zijn i.v.m. doorstromen en samenvoegen van de groepen 1/2 naar groep 3 en in een enkel geval door omstandigheden ook in andere groepen.

Klik hier voor de groepsouders van dit schooljaar.

Aanmelding

Bij het inschrijven van uw kind op school, wordt de OR hierover automatisch geïnformeerd. De penningmeester neemt vervolgens contact met u op voor incasso en lidmaatschap van de oudervereniging.

Contact

Hebt u vragen of wilt u meer informatie over de oudervereniging, dan kunt u altijd terecht bij één van de OR-leden of via onderstaand e-mailadres. Ook kunt u via dit e-mailadres de Statuten en het Huishoudelijk Reglement opvragen.

E-mailadres: ouderraad.devonder@stgboom.nl

Meer informatie? Bel met

013 711 24 11