Zorg

Op de Vonder werken we met 2 intern begeleiders. Één voor de groepen 1 t/m 5 en één voor de groepen 6 t/m 8. Zij coördineren 'alles' wat met de zorg te maken heeft.
Een interne begeleider is een coach en vraagbaak voor haar collega’s, geeft handelingsadviezen, denkt mee over schoolontwikkeling, is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg, monitort het leerlingvolgsysteem en is een coördinator en regisseur van de onderwijsondersteuning. Ook bevordert zij het partnerschap met ouders.  
De intern begeleider coacht leerkrachten rond ondersteuningsvragen en geeft vorm aan 'Passend Onderwijs' op school en in het samenwerkingsverband.   

We streven naar onderwijs dat zo goed mogelijk is afgestemd op elk kind, binnen de mogelijkheden van de school. 
De Vonder werkt met groepsoverzichten en groepsbeelden (groep 3 t/m 8) of themavoorbereidingen (groep 1/2) en deze zijn een leidraad voor onze ondersteuning.  

Mocht de ondersteuning in de groep niet toereikend zijn, kan de leerkracht de intern begeleider inschakelen. Samen analyseren zij het probleem of de resultaten en bespreken dit met de ouders en eventueel met de leerling. Dit kan resulteren in een plan van aanpak. De leerling blijft zoveel mogelijk bij de eigen groep, onder begeleiding van de eigen leerkracht.  
Daarnaast hebben we, voor de extra ondersteuning, de mogelijkheid om een RT-er of leerkrachtondersteuner in te zetten.

Meer informatie? Bel met

013 711 24 11