Algemeen

De oudervereniging van BS De Vonder is opgericht voor alle ouders met kinderen op basisschool De Vonder, met als doel de samenwerking tussen de school en de ouders te verbeteren. Het bestuur van de oudervereniging noemt men de ouderraad. De ouderraad bestaat uit tenminste 9 en ten hoogste 13 leden. De ouderraad kiest uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Zij vormen het dagelijks bestuur. Er wordt naar gestreefd om uit elk leerjaar één ouder zitting te laten nemen in de ouderraad. Momenteel bestaat de ouderraad uit 12 enthousiaste ouders. 

De ouderraad organiseert in samenspraak met de school activiteiten voor de leerlingen, of maakt het mogelijk dat de school die organiseert door sponsoring vanuit de ouderbijdragen. De ouderraad draagt zorg voor het innen en de besteding van de ouderbijdrage. Daarnaast ondersteunt de ouderraad de groepsouders in hun rol als schakel tussen de groepsleerkracht en de ouders/verzorgers bij zaken van organisatorische aard. Tevens onderhoudt de ouderraad contact met het schoolteam en de medezeggenschapsraad. 

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door:
Voorzitter: Ilse van Herck
Secretaris: Sandy de Rooij
Penningmeester: Reggy van Vugt

De overige bestuursleden zijn:  

Claudia van de Eijnden
Danny van den Meijdenberg
Angela van Vugt
Jeanine de Laat
Heidy Verstijnen
Maartje Linssen
Gisela van Rijsewijk

Vanuit school:

Helga Hehemann (leerkracht)
Robb Udo (directie)

Activiteiten

Aan het begin van ieder schooljaar worden de ouderraadsleden ingedeeld in diverse werkgroepen. Iedere werkgroep heeft als doel om een activiteit te organiseren in nauwe samenwerking met de school. Dit betreft grotendeels jaarlijks terugkerende activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen, Schoolfotograaf, Schoolreis/Vonderdag. Foto’s van deze activiteiten zijn meestal terug te vinden op de website.

Daarnaast kan de ouderraad door de school gevraagd worden voor organisatie of assistentie bij overige activiteiten zoals de open dag en de algemene ouderavond.

Groepsouders

De ouderraad is verantwoordelijk voor de aanstelling en ondersteuning van de groepsouders. De groepsouders fungeren als schakel tussen de groepsleerkracht en de ouders/verzorgers van de kinderen bij zaken van organisatorische aard, denk hierbij aan hulpouders bij knutselactiviteiten, herfstwandeling, auto’s bij uitstapjes, maar ook een zelfgemaakt cadeau van de groep bij verjaardagen en afscheid van de leerkracht. In principe wordt gestreefd naar 2 groepsouders per groep. In iederoneven jaar wordt een oproep geplaatst voor nieuwe groepsouders en worden de groepsouders opnieuw aangewezen. Bij de groepen 1/2 en 3 zal dit jaarlijks zijn i.v.m. doorstromen en samenvoegen van de groepen 1/2 naar groep 3 en in een enkel geval door omstandigheden ook in andere groepen.

Klik hier voor de groepsouders van dit schooljaar.

Aanmelding

Bij het inschrijven van uw kind op school, wordt de ouderraad hier automatisch over geïnformeerd. De penningmeester neemt vervolgens contact met u op voor incasso en lidmaatschap van de oudervereniging.

Contact

Hebt u vragen of wilt u meer informatie over de oudervereniging, dan kunt u altijd terecht bij één van de ouderraadsleden of via onderstaand e-mailadres. Ook kunt u via het e-mailadres de Statuten en het Huishoudelijk Reglement opvragen.

E-mailadres: ouderraad.devonder@stgboom.nl

 

 

 

 

 

Voor meer info bel direct:

013 711 24 11