Juvans 

 

 

 

 

Maatschappelijk Werk op school

Op alle basisscholen in de gemeente Oisterwijk is maatschappelijk werk op school aanwezig. Hiermee is de zorg dichtbij. De maatschappelijk
werker is er zowel voor ouders, kinderen en leerkrachten of
ib-ers.


Wat doet de maatschappelijk werker op school?

- leerkrachten en interne begeleiders (ib-ers) ondersteunen

- Kortdurende hulp, informatie en advies bieden aan ouders

- Gesprekken voeren met kinderen, indien nodig.

- Met Ib-ers en ouders zoeken naar een goede verwijzing,
  onderzoek of begeleiding.

 

Met welke vragen en onderwerpen kunt u terecht?

Als het gedrag van uw kind zorgen of problemen geeft, als uw kind zich niet lekker in zijn of haar vel voelt of als uw kind sociale of emotionele problemen heeft.

Het gedrag dat uw kind hierbij kan laten zien is o.a.:

- Pesten of gepest worden

- Niet goed kunnen spelen of samenspelen

- Voelt zich buiten gesloten of heeft moeite met contact leggen

- Kan niet goed voor zichzelf opkomen

- Heeft moeite met luisteren

- Snel boos of driftig worden

- Angstig of bang zijn

- Regelmatig ruzie met anderen of broertjes/zusjes

- Kan niet goed met verdriet om gaan

- Te sterk gehecht aan vader of moeder

 

Ook als u hulp voor uzelf nodig heeft kunt u bij de maatschappelijk werker terecht.

Als een leerkracht een van bovenstaande signaleert bij uw kind, gaat deze hierover met u, de ouder, in gesprek. Ook kan u zelf uw zorgen rondom
uw kind met de leerkracht of intern begeleider bespreken en samen wordt dan bekeken of de maatschappelijk werker hierin betrokken wordt.

Inge van Son is regelmatig op donderdagochtend op school aanwezig. U kunt een afspraak met haar maken door dit aan te geven bij de interne
begeleider of rechtstreeks via het centrale nummer van Juvans
073 - 644 42 44

Voor meer info bel direct:

013 711 24 11

 

Activiteiten

Ga direct naar onze jaarkalender >>