Praatplaat

Het kan zijn dat je ergens mee zit en daar met iemand over wilt praten. Je mag altijd alles met je meester of juf bespreken.

Soms wil je eens met iemand anders praten. Op school is Juffrouw Brigitte de contactpersoon. Met hen kan je overal over praten. Samen met de andere meesters en juffen proberen zij te zorgen dat alle kinderen zich fijn voelen op school.

Ieder jaar komt Juf Brigitte langs de klassen om zich voor te stellen.

Meer informatie? Bel met

013 711 24 11