Formulieren

Verlof aanvragen

U kunt een verzoek tot bijzonder verlof via het verlofformulier indienen bij de directie van de Vonder.

Formulier voor verlof downloaden

Redenen voor verlof kunnen zijn:

  • Overlijden of huwelijk van een familielid
  • Verhuizing
  • Ambts- of huwelijksjubileum van een familielid
  • Viering van een religieuze of nationale feest- en gedenkdag voor leerlingen uit andere culturen
  • Als er gewichtige omstandigheden zijn voor extra vrij (bijv. een medische reden)
  • Als vakantieverlof, wegens het werk van de kostwinner, in geen enkele schoolvakantie mogelijk is

De directie van de Vonder beoordeelt of verlof wordt toegestaan. Extra vrij, bijvoorbeeld voor wintersport, mag niet worden gegeven. De eerste twee weken van het schooljaar komen niet voor verlof in aanmerking. Dit geldt ook voor de vrijdagen voor een vakantie. De afwezigheid van een leerling wordt gecontroleerd door de leerplichtambtenaar.

Aanmelden nieuwe leerling

U kunt uw kind ten alle tijde aanmelden als nieuwe leerling bij de Vonder door het aanmeldformulier in te vullen en bij school af te geven of naar ons op te sturen.

Aanmeldformulier downloaden

Meer informatie? Bel met

013 711 24 11